Jaarabonnement

Aanmeldingsformulier


Aanmeldingsformulier
 • Gegevens
 • Verklaring
 • Machtiging tot wederopzegging

Bij een groepsabonnement neem de secretaris van Railbox contact met u op voor het maken van verdere afspraken. U kunt onderstaande gegevens invullen als contactpersoon.

De sociale eenheid van de NS omvat de volgende bedrijven:

NS Reizigers / NSR, NS Internationaal, NS Groep, NS Stations, NS Opleidingen, Prorail, Nedtrain, Abellio, SPF Beheer, Dekra

U verplicht zich jaarlijks de contributie-/deelname gelden te voldoen tot wederopzegging middels een automatische incasso.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar.

Niet juist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Machtiging tot wederopzegging (automatische incasso):

Debiteur gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Terugboekingstermijn voor ondergetekende bedraagt 30 dagen;
 2. Afschrijving vind plaats omstreeks 25 jan van lopende verenigingsjaar en/of wanneer verdere betalingsverplichting aan SSV ontstaat;
 3. Incasso-opdracht kan alleen schriftelijk ingetrokken worden.

Tarieven


De kosten voor een jaarabonnement bedragen €112,50. De kosten voor het abonnement worden 1x per jaar automatisch afgeschreven van uw bankrekening.

Voor groepen zijn er speciale groepsabonnementen, en voor losse trainingen en clinics word het tarief in overleg bepaald. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

 • Onbeperkt toegang.
 • Sport individueel of in groep.
 • Gecertificeerde trainers bij groepslessen.
 • Gratis parkeren.
 • Makkelijk bereikbaar met OV.
 • Sportieve community.